ឈ្នះការចែករំលែកចំនួន USD 101,150 ជាមួយនឹងកញ្ចប់ប្រាក់រង្វាន់របស់ទីក្រុងគ្មានដែនកំណត់!

Win a Share of USD 101,150 with No Limit City's Bonus Package

ទីក្រុងគ្មានដែនកំណត់ – ឈានចូលទៅក្នុងពិភពដ៏រំភើបនៃ No Limit City Slots ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកមានឱកាសឈ្នះចំណែកនៃរង្វាន់ USD 101,150! ប្រូម៉ូសិនដ៏រំភើបនេះ ផ្តល់ជូនដោយកិច្ចសហការជាមួយ 188BET ផ្តល់ឱកាសសម្រាប់សមាជិកដែលមានសិទ្ធិទាំងអស់ ដើម្បីសាកល្បងសំណាង និងជំនាញរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលផ្តល់រង្វាន់ចំនួនបួន។ ចូល និងចាប់យកចំណែករបស់អ្នកនៃការឈ្នះ។

តំណភ្ជាប់ចូលប្រើ 188bet - បដា 2024 - 188khcasino
banner 188bet

កាលវិភាគផ្សព្វផ្សាយ

Win a Share of USD 101,150 with No Limit City's Bonus Package

ការផ្សព្វផ្សាយទីក្រុងគ្មានដែនកំណត់នឹងដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី 2 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 7:00 ព្រឹក (GMT +7) រហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 6:59 ព្រឹក (GMT +7)។ ការផ្សព្វផ្សាយនេះចែកចេញជាបួនដំណាក់កាល ដែលនីមួយៗចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃពុធ និងបញ្ចប់ថ្ងៃពុធបន្ទាប់នៅម៉ោង 6:59 ព្រឹក (GMT +7)។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ការ​ពិនិត្យ​មើល​នៅ​ដំណាក់កាល​នីមួយៗ៖

ដំណាក់កាលទី 1៖ ថ្ងៃទី 2 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 ដល់ថ្ងៃទី 9 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024

ដំណាក់កាលទី 2៖ ថ្ងៃទី 9 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 ដល់ថ្ងៃទី 16 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024

ដំណាក់កាលទី៣៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណាក់កាលទី៤៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

តម្រូវការសិទ្ធិទទួលបាន

សមាជិក 188BET ទាំងអស់ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមមានសិទ្ធិចូលរួម៖

កំណត់ USD ជារូបិយប័ណ្ណដែលគេពេញចិត្ត។

ដាក់ការភ្នាល់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងហោចណាស់មួយនៅលើហ្គេមស្លត No Limit City (មិនរាប់បញ្ចូលហ្គេមលើតុ) ក្នុងអំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយណាមួយ។

ហ្គេមដែលមានសិទ្ធិ

ឆ្លង 5 xWays

ភ្លើងក្នុងរន្ធ 2

ការភ្នាល់ដែលដាក់កំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយនឹងរាប់បញ្ចូលក្នុងការភ្នាល់ដែលមានសិទ្ធិ ដោយមិនគិតពីលទ្ធផលគឺឈ្នះ ចាញ់ ឬស្មើ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ ការភ្នាល់ទុកជាមោឃៈ ឬលុបចោល និងការភ្នាល់ដែលដាក់ក្នុងរបៀប “លេងដើម្បីភាពសប្បាយរីករាយ” មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសិទ្ធិទេ។

របៀបឈ្នះរង្វាន់

រង្វាន់ដាក់ប្រាក់៖ ក្នុងដំណាក់កាលផ្សព្វផ្សាយទី 1 និងទី 3 សមាជិកដែលដាក់ការភ្នាល់មានសិទ្ធិមានឱកាសឈ្នះប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ដោយចៃដន្យ។ អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃដូចខាងក្រោម៖

ដំណាក់កាលទី១៖ ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណាក់កាលទី៣៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ការបែងចែករង្វាន់ដាក់ប្រាក់៖

Win a Share of USD 101,150 with No Limit City's Bonus Package

១ រង្វាន់ ៩០០ ដុល្លារ

២ រង្វាន់ ៤០០ ដុល្លារ

២ រង្វាន់ ២០០ ដុល្លារ

5 រង្វាន់ 100 ដុល្លារ

10 រង្វាន់ 80 ដុល្លារ

40 រង្វាន់ 25 ដុល្លារ

40 រង្វាន់ 15 ដុល្លារ

300 រង្វាន់ 10 ដុល្លារ

1,000 រង្វាន់ 8 ដុល្លារ

រង្វាន់ 3,000 ដុល្លារ ក្នុងមួយរង្វាន់

ឧទាហរណ៍៖ សមាជិកម្នាក់ដាក់ភ្នាល់មានសិទ្ធិ 15 ដុល្លារ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្សព្វផ្សាយលើកទី 1 ហើយឈ្នះរង្វាន់ 200 ដុល្លារ។

តារាងពិន្ទុ៖ ក្នុងដំណាក់កាលទី 2 និងទី 4 អ្នកចូលរួមអាចទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់តារាងពិន្ទុ ដោយផ្អែកលើចំនួនភ្នាល់ដែលមានសិទ្ធិសរុបរបស់ពួកគេ។ អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយអ្នកដែលមានចំនួនភ្នាល់ខ្ពស់បំផុត។ អ្នកឈ្នះតារាងពិន្ទុនឹងត្រូវបានប្រកាសដូចខាងក្រោម៖

Win a Share of USD 101,150 with No Limit City's Bonus Package

ដំណាក់កាលទី២៖ ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណាក់កាលទី ៤៖ ថ្ងៃទី ៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤

ការវិភាគពានរង្វាន់តារាងពិន្ទុ៖

ទី១៖ ១០០០ ដុល្លារ

ទី២៖ ៧០០ ដុល្លារ

ទី៣៖ ៣០០ ដុល្លារ

ទី 4-5: 100 ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃទី 6-20: USD 70 ក្នុងម្នាក់ៗ

ថ្ងៃទី 21-80: USD 50 ក្នុងម្នាក់ៗ

ទី 81-200: USD 25 នីមួយៗ

ថ្ងៃទី 201-700: USD 15 នីមួយៗ

701st-1,700th: USD 5 នីមួយៗ

1,701st-2,975th: USD 3 ក្នុងម្នាក់ៗ

ឧទាហរណ៍៖ អ្នកចូលរួមម្នាក់ដាក់ប្រាក់ 2,000 ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងការភ្នាល់មានសិទ្ធិក្នុងដំណាក់កាលផ្សព្វផ្សាយទី 2 និងចំណាត់ថ្នាក់ទី 3 ដោយឈ្នះរង្វាន់ 300 ដុល្លារ។

ច្បាប់ និងលក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗ

នៅពេលចាប់ផ្តើមនៃដំណាក់កាលផ្សព្វផ្សាយនីមួយៗ ចំនួនភ្នាល់មុននឹងកំណត់ឡើងវិញទៅសូន្យ។

អ្នកឈ្នះរហូតដល់ 14,750 នាក់នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់រង្វាន់ ដោយមានអ្នកឈ្នះរង្វាន់ 8,800 និងអ្នកឈ្នះតារាងពិន្ទុ 5,950 ។

ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមច្រើននាក់ស្មើក្នុងចំនួនភ្នាល់ដែលមានសិទ្ធិ សមាជិកដែលបានដាក់ភ្នាល់ដំបូងនឹងត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព។

អ្នកឈ្នះនឹងមានចំនួនទឹកប្រាក់រង្វាន់របស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោងបន្ទាប់ពីលទ្ធផល។

រង្វាន់សាច់ប្រាក់គឺអាចប្រើបានភ្លាមៗសម្រាប់ហ្គេម 188BET ណាមួយ ឬការដកប្រាក់ អាស្រ័យលើការផ្ទៀងផ្ទាត់។

188BET រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ឬលុបចោលការផ្សព្វផ្សាយនៅពេលណាក៏បាន។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ និងស្តង់ដារ 188BET ទាំងអស់ត្រូវបានអនុវត្ត។

ទីក្រុងគ្មានដែនកំណត់ – កុំ​ឲ្យ​ឱកាស​របស់​អ្នក​កន្លង​ផុត​ទៅ​ដើម្បី​ឈ្នះ​ការ​ចែក​រំលែក​ដ៏​សប្បុរស​ចំនួន USD 101,150! សូមសំណាងល្អ និងសំណាងល្អ។