ការដេញតាមខ្សែប្រយុទ្ធមហិច្ឆតារបស់ Arsenal: Alexander Isak នៅលើរ៉ាដា

Arsenal បានកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួននៅមុនទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនារដូវក្តៅខាងមុខនេះ ដោយខ្សែប្រយុទ្ធក្រុម Newcastle គឺ […]